Vastzittende samenwerking in huisartsenpraktijk

Een middelgrote huisartsenpraktijk in het midden van het land kampt met moeizame samenwerking. Het is voor hen lastig de vinger achter de oorzaak te krijgen. Via individuele gesprekken krijgen we helder dat de spanningen te wijten zijn aan verschil in perspectief van de medewerkers. Samen met het team gaan we aan de slag. Aan de hand van observaties benoemen we samenwerkings- en communicatiepatronen waarbij we werken vanuit de theorie dat wát we zien betekenis geeft in plaats van aan hóe we interpreteren. Vervolgens maken we onderscheid tussen disfunctionele en functionele patronen. Medewerkers krijgen daardoor inzicht in het individueel en gezamenlijk handelen. Vervolgens oefenen ze ander gedrag door zelf gecreeerde experimenten in de dagelijkse praktijk.