Slimmere oplossingen en disfunctionele patronen bij wachttijden in de ggz

Binnen de ggz in Nederland bestaan lange wachttijden die inmiddels boven de gewenste normen zijn. Voor landelijke partijen en de overheid zijn Georget Bouman en Rosemunde Vonk betrokken bij een onderzoek naar individuele casuïstiek waar sprake is van wachtlijst-problematiek. De betrokken professionals die te maken hebben of hebben gehad met de casus komen samen. In deze bijeenkomst wordt vanuit waardevrije evaluatie gereflecteerd op het handelen van en tussen betrokken professionals bij de casus.  We gaan op zoek naar functionele  (voor de taak ondersteunende) patronen, zoals bijvoorbeeld een korte lijn tussen een woonbegeleider  en de behandelaar van de ggz en disfunctionele (voor de taak destructieve) patronen, zoals het ontbreken van een gezamenlijk perspectief rond een casus of ontbreken van effectieve overdracht tussen zorgaanbieders.

Het gezamenlijk ontdekken van deze patronen geeft deelnemers de mogelijkheid om vergelijkbare situaties in de toekomst anders aan te pakken en/of in hun interne organisatie te onderzoeken hoe de samenwerking anders kan. Dit brengt urgentie en aanknopingspunten om anders te handelen en met elkaar aan de slag gaat om oplossingen voor morgen te creëren.