Lerend actieonderzoek in de GGZ

In opdracht van het Ministerie van VWS is 2Unravelbetrokkenbij een actieonderzoek naar deambulantisering inde ggz.Onze opdrachtgever is nieuwsgierig naar wat ‘het systeem’ beter kan doen omambulantisering in de ggz te bevorderen. Oftewel: op welke wijze kunnen het Ministerie, de zorgverzekeraars en de gemeenten effectiever interveniëren in het ggz-veld?

‘Actieonderzoek’ is participatiefonderzoekwaarinwemet elkaar heel precies kijken hoe we nu dingen doen,nieuwe dingen uitproberen, vervolgens met elkaar goed kijken wat werkt en niet werkt, en op basis daarvanweernieuwe dingen uitproberen. Naast een boekje over de dynamieken die spelen in en rond het vraagstuk vandeambulantisering en wat daarin al welennognietwerkt is een ander resultaat datbetrokken bij hetactieonderzoek meteen leren en effectiever met elkaargaanhandelen.