Homepage

Kennis kun je kwijt raken, inzichten niet

Kennis kun je kwijt raken, inzichten niet

De beste manier om de toekomst te voorspellen is hem zelf (met elkaar) te maken 

De beste manier om de toekomst te voorspellen is hem zelf (met elkaar) te maken

Je leert een vraagstuk pas echt kennen door eraan te werken… 

Je leert een vraagstuk pas echt kennen door eraan te werken…

Als je het even niet meer weet, zet dan een stapje vooruit en leer..  

Als je het even niet meer weet, zet dan een stapje vooruit en leer..

Verwondering is het begin van alle wijsheid (Aristoteles) 

Verwondering is het begin van alle wijsheid (Aristoteles)

We kunnen een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt. (Einstein) 

We kunnen een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt. (Einstein)

Echte meesters blijven altijd leerling 

Echte meesters blijven altijd leerling

Iedereen zei: dat gaat niet. En toen kwam er iemand die dat niet wist, en die deed het gewoon

Iedereen zei: dat gaat niet. En toen kwam er iemand die dat niet wist, en die deed het gewoon

Wat kan ik voor jou betekenen in dit gesprek? 

Wat kan ik voor jou betekenen in dit gesprek?

Wie zijn wij?

Wij zijn veranderkundigen en werken nauw samen in een netwerk. Wij ontrafelen organisatievraagstukken, variërend van team- en organisatieontwikkelvragen tot complexe maatschappelijke organisatievragen vanuit het publieke domein. Als opdrachtgever werkt u nauw met ons samen; gezamenlijk onderzoeken, ontwikkelen en vernieuwen we.

Georget Bouman
Als veranderkundige werkt Georget vooral in de zorg, het sociaal domein en veiligheid. Het liefst in situaties waar professionals met uiteenlopende vakgebieden gezamenlijk voor een complexe opgave staan. Zoals bij vraagstukken in de jeugdzorg, ouderenzorg of veiligheid. Samen met professionals, managers, beleidsmakers en bestuurders zoekt zij naar nieuwe werkwijzen, condities en oplossingen die ruimte geven aan de professionals en tegelijk betrokkenen zelf in staat stellen antwoorden te vinden voor hun vraagstukken. Haar overtuiging hierbij is dat veranderingen altijd lokaal ontstaan, door mensen, die in de praktijk aan een vraagstuk werken en samen ontdekken welke werkwijzen en patronen bijdragen aan wenselijke vernieuwing. Sleutelbegrippen in de aanpak van Georget: resultaat gericht, inhoudelijk, pragmatisch, enthousiast, ontdekken, bewustwording, samen zoeken naar oplossingen, boven water krijgen wat niet gezegd wordt, toegankelijk, flexibel, oog voor belemmeringen en mogelijkheden.
Paul Mekking
Paul Mekking begeleidt sinds 1998 veranderkundige opgaven in het publieke domein. Hij onderzoekt eerst zorgvuldig wat er speelt. Vervolgens ontwikkelt hij samen met anderen op een open en duidelijke manier het veranderproces. Paul handelt vanuit de gedachte dat verandering slaagt als medewerkers de meerwaarde van de verandering inzien en bereid zijn zich daarvoor in te zetten. Hij voelt zich in z’n element in complexe situaties met meerdere partijen en belangen. Juist dan is hij in staat om overzicht te bewaren. Hij stelt liever een goede vraag dan dat hij een pasklaar antwoord geeft. Hij houdt ervan om te sparren en te prikkelen, zowel met de opdrachtgever als met de medewerkers. 
Rosemunde Vonk
Rosemunde Vonk houdt zich gedurende haar loopbaan bezig met veranderingsprocessen binnen organisaties. Voor haar is het in contact met anderen zoeken naar effectieve interventies een spannend en dankbaar proces dat elke keer weer anders is. Geen organisatie, situatie en context is hetzelfde en daarom staan maatwerk en persoonlijke aandacht bij haar hoog in het vaandel. Rosemunde heeft meer vragen dan antwoorden en werkt niet met blauwdrukken. Om tot oplossingen voor organisatievragen te komen, onderzoekt zij nauwgezet waar het vastloopt. Ze gaat daarbij in gesprek met medewerkers in alle lagen van de organisatie en laat zich niet leiden door sociaal wenselijk gedrag en mooie verhalen. Haar observaties van het hier en nu binnen een organisatie zet zij direct in als interventie met als gevolg direct tastbare resultaten. Ze staat bekend om haar kritische houding en schuwt daarbij zichzelf niet. Haar communicatie is direct: ze loopt niet om de hete brij heen maar durft te benoemen waar de schoen wringt. Haar analyse is scherp en haar betrokkenheid groot. De relatie en de verbinding met de ander is voor haar het vertrek- en eindpunt in haar werk.
Jiska Eberwijn
Jiska Eberwijn: gericht op ontwikkeling, sterk in de derde positie, ideeën vormer, context denker, leergierig, nieuwsgierig, sociaal vaardig, rustig, confronterend, sensitief, actiegericht. Het zijn kwaliteiten die Jiska kenmerken. Vanaf haar twintigste begeleidt Jiska mensen en groepen. Rode draad in haar loopbaan is ontwikkeling. Het intrigeert Jiska wanneer teams/organisaties vleugels hebben en het intrigeert haar eveneens wanneer met alle beste bedoelingen en kwaliteiten processen stagneren. Jiska wil bijdrage aan het (weer) in beweging krijgen van vraagstukken welke gaan over mensen in organisaties. Antwoorden heeft zijn niet maar wel methodes en ervaring om in interactie met elkaar te leren en tot (tijdelijke) nieuwe antwoorden te komen. Jiska is een veranderaar, ze maakt makkelijk contact en krijgt snel vertrouwen van de mensen waarmee zij werkt. Wat Jiska vaak te horen krijgt is dat ze niet oordelend is maar inzicht gevend. Mensen ervaren haar als veilig waardoor Jiska ook de spanning mag opzoeken, mag prikkelen met vragen, de zere plek kan benoemen en laten voelen. Verandering veroorzaken.

Hoe werken wij? 

Wij werken vanuit een aantal principes:

Ieder vraagstuk is uniek en heeft een eigen antwoord
Wij geloven dat iedere vraag uniek is. Steeds weer opnieuw ontrafelen we zorgvuldig en precies wat het vraagstuk is. Elke organisatie, vragensteller, historie, omgeving en moment is anders. En dus ook de antwoorden.  
We creëren ruimte en handelingsperspectief
Door het samen ontrafelen en ontdekken ontstaan nieuwe inzichten en ruimte in het vraagstuk. Met onze aanpakken, inzichten en werkvormen creëren we nieuwe manieren van denken en doen. Door partijen bij elkaar te brengen, de interactie te stimuleren, te activeren, spiegelen, analyseren, verbinden, confronteren en mythes en vastgezette waarheden te ontmaskeren. Als buitenstaander zijn we nog geen onderdeel van het systeem waardoor we verschillende perspectieven kunnen innemen en toevoegen. We veroorzaken op die manier, samen met onze klanten, verandering.  
Eerst ontrafelen we het vraagstuk
Samen met betrokkenen ontrafelen we het vraagstuk. We gaan nieuwsgierig  op zoek naar wat er gaande is. We verkennen verschillende  perspectieven die er op het vraagstuk zijn en onderzoeken de verhalen achter de argumenten. We maken denk-, gedrags- en interactiepatronen zichtbaar die tot nu toe onder de oppervlakte bleven.  
Wij geloven in zelf oplossend vermogen van mensen
Wij geloven dat mensen prima in staat zijn oplossingen te bedenken voor hun vragen en in staat zijn zelf verandering te creëren. Wij helpen/interveniëren daar wanneer dit even niet lukt. Wij helpen het (weer) aanzetten van het leervermogen en het vergroten van het probleemoplossend vermogen. Dat doen we in de eerste plaats als mens en daarnaast als professional. Wij werken nauw met je samen, zijn duidelijk, open en eerlijk. 

Verhalen

Terug naar de essentie: Organisatieontwikkeling bij een ggz zorgaanbieder

Terug naar de essentie: Organisatieontwikkeling bij een ggz zorgaanbieder

Met de woorden “Terug naar de essentie” en "Anders Denken Anders Doen" geeft een GGZ-organisatie betekenis aan een grote organisatieverandering. De organisatie wil wendbaarder worden om zo de juiste zorg te blijven bieden voor haar…

Lees verder
Werk je aan de oplossing van het probleem of aan het vergroten van het probleemoplossend vermogen?

Werk je aan de oplossing van het probleem of aan het vergroten van het probleemoplossend vermogen?

Een viertal organisaties heeft de wens uitgesproken met elkaar samen te willen gaan werken. Alle vier hebben echter een verschillend beeld van de eindsituatie van de samenwerking. Aan mij wordt gevraagd om de financiële, juridische…

Lees verder
Vastzittende samenwerking in huisartsenpraktijk

Vastzittende samenwerking in huisartsenpraktijk

Een middelgrote huisartsenpraktijk in het midden van het land kampt met moeizame samenwerking. Het is voor hen lastig de vinger achter de oorzaak te krijgen. Via individuele gesprekken krijgen we helder dat de spanningen te…

Lees verder
Slimmere oplossingen en disfunctionele patronen bij wachttijden in de ggz

Slimmere oplossingen en disfunctionele patronen bij wachttijden in de ggz

Binnen de ggz in Nederland bestaan lange wachttijden die inmiddels boven de gewenste normen zijn. Voor landelijke partijen en de overheid zijn Georget Bouman en Rosemunde Vonk betrokken bij een onderzoek naar individuele casuïstiek waar sprake is van wachtlijst-problematiek. De betrokken professionals…

Lees verder
Lerend actieonderzoek in de GGZ

Lerend actieonderzoek in de GGZ

In opdracht van het Ministerie van VWS  is  2Unravel  betrokken  bij een actieonderzoek naar de  ambulantisering  in  de  ggz.  Onze opdrachtgever is nieuwsgierig naar wat ‘het systeem’ beter kan doen om  ambulantisering  in de ggz…

Lees verder

Kennis maken

Georget

Tel: 06-10 73 37 62
E-mail: georget@2unravel.nl 

Paul

Tel: 06-54 22 25 62  
E-mail: paul@2unravel.nl 

Rosemunde

Tel: 06-34 33 18 85
E-mail: rosemunde@2unravel.nl 

Jiska

Tel:  06 24 75 82 22   
E-mail: jiska@2unravel.nl